Avgaskontrollen, det här mäter vi

Utsläppskontrollen på bensinmotordrivna bilar sker genom att vi mäter koloxid (CO)- och kolväten (HC)-halten vid tomgång samt CO-halt och lambdavärde vid förhöjd tomgång.

Lambdavärde
Lambdavärdet är ett framräknat tal som beskriver viktförhållandet mellan den bränslemängd och den luftmängd som används vid förbränningen i motorn. Lambdavärde 1,0 är idealet. Högre värden betyder luftöverskott (mager blandning), lägre värden betyder bränsleöverskott (fet blandning). Det finns speciella motorkonstruktioner som under vissa förhållanden arbetar med luftöverskott, det vill säga med lambdavärden betydligt över 1,0.

Opus kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.