Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur påverkar avgaserna miljön?

Avgaser ger upphov till många olika skador, både på vår natur och på oss själva.

Kväveoxider (NOx) har en gödande effekt på mark och vatten. Överskottet på kväve i marken läcker ut till våra kustområden och bidrar till övergödningen i havet. Kväveoxider i luften kan till och med i låga halter irritera andningsorganen och orsaka astma.

Svaveloxider (SOx) och kväveoxider orsakar försurning av vatten och marker.

Koldioxid (CO2) leder till att klimatet på jorden blir varmare genom att utstrålningen av värme från jorden bromsas upp (växthuseffekten). Koloxid (CO) ger andningsbesvär och kan ge upphov till störningar i nervsystemet.

Kolväten (HC) kan påverka arvsanlagen och orsaka cancer. Sot och partiklar leder till besvär med luftvägar och andning.
Opus kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.