Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Tekniska frågor

Vad innebär anmärkningar som inte ger efterkontroll?
Felen ska åtgärdas snarast. Fordonet får inte användas mer än vad som är nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas. Om tidigare noterad brist kvarstår vid nästa besiktningstillfälle resulterar detta i en anmärkning med krav på efterkontroll.


Vad innebär anmärkningar som leder direkt till körförbud?
Om fordonet har så allvarliga fel att det får körförbud, måste fordonet bärgas från besiktningsstationen. Körförbud gäller tills ny besiktning gjorts. När felen är åtgärdade får fordonet köras till besiktningsstation för ny kontroll.


Vad innebär anmärkningar som leder till efterkontroll?

När ditt besiktade fordon blivit underkänt med krav på ny efterkontroll bör du åtgärda felen snarast och därefter göra en ny kontroll. Denna måste ske senast det datum som angivits i rutan för besiktningsresultatet. Innan fordonet har blivit godkänt får det inte användas mer än nödvändigt för att få felet åtgärdat. Du kan göra en ombesiktning hos ett besiktningsföretag eller låta en ackrediterad verkstad reparera felet och intyga (släcka) åtgärden. Om kontrollbesiktningen inte är fullbordad måste en ny kontrollbesiktning ske vid besiktningsstation. Om ditt fordon inte har besiktats eller intygats inom angiven tid inträder körförbud. Normalt inträder detta efter en månad, men om ditt fordon underkänns för tredje gången i rad har du bara en vecka på dig att åtgärda felen. Vid detta körförbud får du köra kortast lämpliga väg till verkstad för reparation eller till besiktningsföretag för besiktning.


Vad gäller om jag monterat eller tagit bort en dragkrok?
EU-typgodkänd personbil klass I eller lätt lastbil, alltså en lastbil som har en högsta tillåtna totalvikt om maximalt 3500 kg, behöver inte längre genomgå registreringsbesiktning när man monterar typgodkänd kopplingsanordning som är avsedd för fordonet och uppgifter om maximal släpvagnsvikt finns i fordonets registreringshandling. För lastbilarna finns det dock vissa undantag. Om draget monterats i eller på en bakgavellyft eller ett särskilt eftermonterat bakre underkörningsskydd så ska fordonet registreringsbesiktas.

Läs gärna följande från Transportstyrelsen.

För övriga fordon krävs det att registreringsbesiktning görs om man monterat eller demonterat en dragkrok. Ta med draganordningens monteringsanvisning vid montering, kontrollera att uppgifterna på dragets identifieringsskylt stämmer med uppgifterna i monteringsanvisningen.


Om signalanordningen inte fungerar?
Som enda fel leder det inte till efterkontroll, men det blir en anmärkning i protokollet. Undantag om det finns anmärkning från förgående kontrollbesiktning och felet inte blivit åtgärdat, då blir det automatiskt efterkontroll.


Om skyltbelysningen inte fungerar?
Som enda fel leder det inte till efterkontroll, men det blir en anmärkning i protokollet. Undantag om det finns anmärkning från förgående kontrollbesiktning och felet inte blivit åtgärdat, då blir det automatiskt efterkontroll.


Om torkare på bakruta inte fungerar?
Det leder inte till efterkontroll, då det inte ingår i vår kontroll.


Om hastighetsmätaren inte fungerar?
Leder till efterkontroll. Den får inte heller vara utrustad med enbart milesgradering, det vill säga “miles per hour”.


Om varningslampor lyser?
Om lampan för ABS-bromsar/krockskyddssystem (SRS)/krockkuddar (airbag)/antisladdsystem (ESC)/elektronisk servostyrning (EPS) lyser: Ny föreskrift från Transportstyrelsen – kontroll av varningsanordning för antisladdsystem, krockkuddar och elektrisk servostyrning: Sedan januari 2012 kontrollerar vi varningsanordningar för krockskyddssystem (SRS), krockkuddar (Airbag), antisladdsystem (ESC) och elektronisk servostyrning (EPS). Detta innebär att varningslampan för systemet ska fungera och om den varnar för fel i systemet blir fordonet underkänt med krav på efterkontroll. Kravet kommer från EU:s direktiv 2010/48/EU och det regleras i Transportstyrelsens tilläggsföreskrift TSFS2011:101.


Vid vilket varvtal testas förhöjd tomgång?
Fastställda gränsvärden (CO- och lamdavärden) ska vara uppfyllda vid varvtal > 2 000 varv per minut. Tillverkare av visst fordon kan ha fått medgivande om avvikelse. Praktiskt görs kontrollen vid 2 000 – 3 000 varv per minut.


Vad krävs om fordonets primära chassinummer är svårt att tyda eller inte hittas?
Här är ett informationsblad om fordonets primära id-märkning (chassinummer) tillsammans med blanketten "Skadat/saknat primärt chassinummer (för fordon med säkerställd identitet)".

Varför tar ni kort på registreringsskylten?
Vi scannar bilens registreringsskylt för att kunna säkerställa att registreringsnumret stämmer överens med bilens identitet. När vi har scannat skylten matchas bilden mot fordonsuppgifter i vår handdator.
Opus kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.